herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 7 15
BURMISTRZ 0 0
FUNDUSZ SOŁECKI 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 0 0
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 12 19
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 21 37
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 53 72
WYDZIAŁ FINANSOWY 13 21
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 6 72
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 13 29
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 4 5
BURMISTRZ 0 0
FUNDUSZ SOŁECKI 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 1 1
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 1
URZĄD STANU CYWILNEGO 23 21
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 29 55
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 12 21
WYDZIAŁ FINANSOWY 10 7
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 28 104
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 35 78
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ASYSTENT BURMISTRZA 0 0
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 0 0
BIURO RADY MIEJSKIEJ 3 7
BURMISTRZ 0 0
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 0 0
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLEŃ 1 1
INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH 0 0
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 0 0
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLENIOWIE 0 0
RADCA PRAWNY 0 0
SEKRETARIAT 0 0
SEKRETARZ GMINY 0 0
SKARBNIK GMINY 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 13 15
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 34 39
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 31 35
WYDZIAŁ FINANSOWY 15 20
WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ 22 91
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 47 134
ZASTĘPCA BURMISTRZA 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak