herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zwołaniu XII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:02:04
Uchwała Nr XXXIV/434/17 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:01:37
Uchwała Nr XXXIV/433/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 22 czerwca 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:01:11
Uchwała Nr XXXIV/432/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowości przy wydaniu decyzji Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:00:35
Uchwała Nr XXXIV/431/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:00:07
Uchwała Nr XXXIV/430/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:59:39
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:51:56
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:51:04
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:50:43
Uchwała Nr XXXIV/429/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:49:10
Uchwała Nr XXXIV/428/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:48:14
Uchwała Nr XXXIV/427/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/408/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:47:41
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Pocztowej 19/5 Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:47:03
Uchwała Nr XXXIV/426/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:46:34
Uchwała Nr XXXIV/425/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:45:35
Uchwała Nr XXXIV/424/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:44:47
Uchwała Nr XXXIV/423/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:41:51
Uchwała Nr XXXIV/422/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Przestrzenna, ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, miasto Goleniów" Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:39:50
Uchwała Nr XXXIV/421/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:38:40
Uchwała Nr XXXIV/420/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:37:15
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-19 13:30:28
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-19 13:29:54
Uchwała Nr XXXIV/419/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:21:38
Uchwała Nr XXXIV/418/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:18:55
Uchwała Nr XXXIV/417/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krępsku Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:18:19
Uchwała Nr XXXIV/416/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Joanny Kulmowej w Komarowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:17:26
Uchwała Nr XXXIV/415/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:16:13
Uchwała Nr XXXIV/414/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:14:47
Uchwała Nr XXXIV/413/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:14:08
Uchwała Nr XXXIV/412/17 w sprawie przejęcia przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Goleniów mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych szkół włączanych do lub przekształcanych w inny typ szkoły Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:12:48
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 47 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr : 106, 107/5, 107/4 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Nowogardzie. na wniosek: Gminy Nowogard. Kamila Buksik 2017-09-19 12:27:17
ZARZĄDZENIE NR 241/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-09-19 11:43:39
Wykaz Organizacji Senioralnych Agata Zajko-Pałka 2017-09-19 11:10:09
- dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2017-09-19 11:09:56
- dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2017-09-19 11:09:39
Wykaz Organizacji Senioralnych Agata Zajko-Pałka 2017-09-19 11:09:25
Wykaz Organizacji Senioralnych Agata Zajko-Pałka 2017-09-19 11:08:42
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2017-09-19 09:11:24
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2017-09-19 09:11:05
Mariusz Posieczek - podinspektor ds. księgowości gospodarki odpadami komunalnymi Andrzej Krause 2017-09-19 07:36:21