herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE nr 208/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2009 r. w sprawie: nabycia działki gruntu pod poszerzenie ulicy Spacerowej w Czarnej Łące. Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:53:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 209/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2009r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2a/8 w Goleniowie. Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:53:09
ZARZĄDZENIE nr 208/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2009 r. w sprawie: nabycia działki gruntu pod poszerzenie ulicy Spacerowej w Czarnej Łące. Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:52:22
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r. - dokument usunięty Agata Zajko-Pałka 2009-12-16 07:51:54
ZARZĄDZENIE nr 207/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu położonych w obrębie Załom z przeznaczeniem na poszerzenie i zmianę przebiegu ulicy Polnej ? drogi publicznej gminnej Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:51:52
ZARZĄDZENIE Nr 206/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 października 2009r. w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stefana Starzyńskiego , Gabriela Narutowicza i Władysława Sikorskiego. Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:40:47
Kolejne zarządzenia z 2009 roku - dokument usunięty Paweł Przesmycki 2009-12-16 07:33:01
Rejestr uchwał Rady Miejskiej V kadencji - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:55:01
Rejestr uchwał Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010) - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:49:46
Rejestr uchwał Rady Miejskiej V kadencji (2006-2010) - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:49:34
Uchwała Nr XXXV/464/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czarna Łąka Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:46:25
Uchwała Nr XXXV/463/09 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Załom Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:45:23
Uchwała Nr XXXV/462/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:44:04
Uchwała Nr XXXV/461/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:42:14
Uchwała Nr XXXV/460/09 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:39:11
Uchwała Nr XXXV/459/09 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Goleniów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:37:42
Uchwała Nr XXXV/458/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:35:14
Uchwała Nr XXXV/457/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:31:45
Uchwała Nr XXXV/456/09 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:29:30
Uchwała Nr XXXV/455/09 w sprawie Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:28:30
Uchwała Nr XXXV/454/09 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2010 rok" Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:26:26
Uchwała Nr XXXV/453/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:22:40
Uchwała Nr XXXV/452/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:21:31
XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-11-25 Arkadiusz Sell 2009-12-15 12:19:13
20 grudnia 2009 r. - dokument usunięty Marta Kachniarz 2009-12-15 12:07:47
Uchwała Nr XXXIV/451/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publicznez Oddz. Integracyjnymi Nr 6 im. Tęczowa Kraina w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne z Oddz. Integracyjnymi Nr 6 im. Tęczowa Kraina w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:17:05
Uchwała Nr XXXIV/450/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 5 w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 5 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:11:25
Uchwała Nr XXXIV/449/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:09:09
Uchwała Nr XXXIV/448/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:06:30
Uchwała Nr XXXIV/447/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 1 w Goleniowie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 1 w Goleniowie Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:02:44
Uchwała Nr XXXIV/446/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Arkadiusz Sell 2009-12-15 10:01:10
Uchwała Nr XXXIV/445/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choszczno Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:59:56
Uchwała Nr XXXIV/444/09 w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:58:22
Uchwała Nr XXXIV/443/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:55:50
Uchwała Nr XXXIV/442/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:53:37
Uchwała Nr XXXIV/441/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2010 Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:52:17
Uchwała Nr XXXIV/440/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:51:03
Uchwała Nr XXXIV/439/09 w sprawie opłaty targowej Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:49:39
Uchwała Nr XXXIV/438/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:48:02
Uchwała Nr XXXIV/437/09 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r. Arkadiusz Sell 2009-12-15 09:46:54