herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasnowej na lata 2018-2025 Mirosław Guzikiewicz 2017-11-15 14:41:17
Rok 2018 Mirosław Guzikiewicz 2017-11-15 14:40:25
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-15 13:36:35
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo ? produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działek numer 1226/4, 1227/3, 1227/4, 1227/5 obręb geodezyjny Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2017-11-15 11:41:31
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem 7 sztuk interaktywnego urządzenia projekcyjnego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-15 09:13:02
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości Jolanta Bednarczyk 2017-11-15 08:43:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowa Nowogardzka, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania ( teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) , Obręb Bochlin działka nr: 13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 1/6, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 26/6, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr: 26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2,166, 259/1, 252/6, 259/2, 257/1, 258/2. Kamila Buksik 2017-11-14 12:09:40
Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-11-13 13:27:04
Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-11-13 13:26:44
Budowa chodników i parkingu w miejscowości Załom - etap 1 i etap 2 Izabela Szturo 2017-11-13 11:25:48
Budowa chodników i parkingu w miejscowości Załom - etap 1 i etap 2 Izabela Szturo 2017-11-13 11:25:26
Tworzenie lokalnej sieci prosportowej i prozdrowotnej, prowadzenie zajęć oraz organizacja zawodów sportowych w ramach projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/Gesunde Kinder in gesunden Komunnen Kamila Janiszewska 2017-11-13 11:15:50
Tworzenie lokalnej sieci prosportowej i prozdrowotnej, prowadzenie zajęć oraz organizacja zawodów sportowych w ramach projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/Gesunde Kinder in gesunden Komunnen Kamila Janiszewska 2017-11-13 11:15:29
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-13 09:31:27
Zarządzenie Nr 282/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu spisowego Marta Kachniarz 2017-11-10 14:28:05
Zarządzenie nr 281/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminnego Marta Kachniarz 2017-11-10 14:26:50
Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu Edyta Guzikiewicz 2017-11-10 13:59:56
Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu Edyta Guzikiewicz 2017-11-10 13:59:28
Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych Edyta Guzikiewicz 2017-11-10 13:58:40
Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych Edyta Guzikiewicz 2017-11-10 13:58:17
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2017-11-10 13:06:40
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Joanna Chilkiewicz 2017-11-10 13:06:32
Obwieszczenie- zawiadamia,się że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stajni, ujeżdżalni dla koni oraz rozbudowie restauracji na działkach 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie Joanna Chilkiewicz 2017-11-10 13:06:13
Obwieszczenie- zawiadamia,się że w dniu 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 23/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stajni, ujeżdżalni dla koni oraz rozbudowie restauracji na działkach 55/5 i 55/7 obręb geodezyjny Modrzewie Joanna Chilkiewicz 2017-11-10 13:05:32
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg na zycie lokalu mieszkalnego przy ul.Pocztowej 19/5 w Goleniowie na dzień 12 grudnia 2017r. Agnieszka Miturska 2017-11-10 09:47:23
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-09 14:30:07
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-09 14:29:15
Zarządzenie Nr 280/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2017-11-09 14:01:03
Zarządzenie Nr 280/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2017-11-09 14:00:12
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-09 12:34:03
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-09 12:32:33
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:17:42
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:16:32
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:15:41
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:14:36
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:14:23
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-09 12:14:01
Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.11.2017 r. w sprawie określenia przystanku, którego właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Goleniów udostępnionego dla wszystkich operatorów lub przewoźników oraz informacji o stawce opłat za korzystanie z tego przystanku przez operatorów i przewoźników Łukasz Posieczek 2017-11-09 12:12:08
Obwieszczenie - zawiadamia się, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2017-11-09 10:46:38
Obwieszczenie - zawiadamia się, że Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem sporządzony dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo ? gospodarczego i stawu rekreacyjnego na terenie działki 123/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty, Gmina Goleniów. Joanna Chilkiewicz 2017-11-09 10:44:43