herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mariusz Posieczek - podinspektor ds. księgowości gospodarki odpadami komunalnymi Andrzej Krause 2017-09-19 07:35:51
Katarzyna Łuciuk-Kraszewska - Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Andrzej Krause 2017-09-19 07:35:15
Zgłoszenie posiadania psa, utraty psa lub zmiany posiadacza Katarzyna Dywan 2017-09-18 13:29:28
Budowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z linią kablową SN-15kV dla potrzeb inwestycji pn. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-18 13:27:06
Budowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z linią kablową SN-15kV dla potrzeb inwestycji pn. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-18 13:25:56
obwieszczenie -Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 46 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE wraz z przyłączem dn 25 PE na terenie działek nr: 77, 75/7, 75/15 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Kamila Buksik 2017-09-18 12:20:59
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2017-09-18 12:18:31
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2017-09-18 12:16:42
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2017-09-18 12:16:33
Infromacja o wysokości funduszu sołeckiego w 2016 r. Andrzej Krause 2017-09-15 14:24:06
Informacja o wysokości funduszu sołeckiego w 2018 r. Andrzej Krause 2017-09-15 14:23:36
Protokół Nr 07/17 z dnia 31.08.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2017-09-15 11:12:28
Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2017 r. w spawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2017-09-15 09:22:34
Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2017-09-14 10:11:59
Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Goleniów Ewelina Lewandowska 2017-09-14 10:11:04
Protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 sierpnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-14 10:06:12
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-14 10:04:19
XXXIV sesja Rady Miejskiej w dniu 13 września 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-14 10:03:14
Oszacowanie 42 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wniosek ich właścicieli, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Lewandowska 2017-09-14 09:59:54
Oszacowanie 42 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wniosek ich właścicieli, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Lewandowska 2017-09-14 09:59:37
Oszacowanie 42 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone na wniosek ich właścicieli, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Lewandowska 2017-09-14 09:58:26
Protokół Nr 06/17 z 12.09.2017 r. Monika Jasińska 2017-09-14 09:10:39
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 05.09.2017 r. została wydana decyzja nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsącząjących oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych : 98,123/19,123/28,123/46,123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12,29,64/2,198,42,33/4,42,33/4,34 w obrębie Goleniów 11, realiazowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną ". Karolina Lasocka 2017-09-13 14:42:27
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 04 września 2017 r., dotyczące informacji, że w dniu 04 września 2017 r. dla Zarządu Powiatu Goleniowskiego została wydana decyzja Nr 3/2017 znak :WAB/D/6746.02.04.2017.TW w zakresie projektu zamiennego do decyzji Nr 3/2015 z dnia 25 maja 2015 r., znak : WAB/D/6746.03.04.2015.TW wydanej przez Starostę Goleniowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na : budowie ścieżki rowerowej z Łozienicy w kierunku miejscowości Lubczyna, gm Goleniów, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : obręb Komarowo - działka nr : 446,obręb Lubczyna- działki nr 425,174,162,97/1,98/17- obejmującego wyłącznie z zakresu inwestycji odcinka ściezki rowerowej usytuowanej w działce nr 162 i w części działki 174 w miejscowości Lubczyna gm. Goleniów. Karolina Lasocka 2017-09-13 14:13:33
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak : DOOŚ-DŚII.4200.9.2017.EK.4 Karolina Lasocka 2017-09-13 14:03:26
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ODMAWIAJĄCEJ lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko. Kamila Buksik 2017-09-13 12:42:19
ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-09-13 10:55:46
ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-09-13 10:55:34
ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-09-13 10:54:56
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do OREW Profi-Med. Sp. z o.o. oraz do placówek oświatowych w Nowogardzie i dowóz uczniów z Gminy Goleniów do KRS Fala w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-09-13 10:20:45
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Goleniów do OREW Profi-Med. Sp. z o.o. oraz do placówek oświatowych w Nowogardzie i dowóz uczniów z Gminy Goleniów do KRS Fala w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-09-13 10:19:45
ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r. Mirosław Guzikiewicz 2017-09-13 10:17:48
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Karolina Lasocka 2017-09-13 09:28:45
Protokół Nr 06/17 z 29 sierpnia 2017 r. Monika Jasińska 2017-09-13 09:13:38
Protokół Nr 06/17 z 29 sierpnia 2017 r. Monika Jasińska 2017-09-13 09:13:28
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin w ramach zadania: przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie ? etap II, rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława w Szczecinie na terenie działek nr : 9/6, 9/8, 14/18, 14/20, 14/21, 15/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3031 w Szczecinie. Kamila Buksik 2017-09-12 14:52:02
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-12 12:26:47
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-12 12:26:09
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Wyszyńskiego i ul. Nadbrzeże Wieleckie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci oświetlenia ulicznego , na placu Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci trakcyjnej , oświetlenia ulicznego, budowie sieci kanalizacji deszczowej- o długości około 72,50m (długość kanalizacji wraz z przykanalikami objętej wnioskiem), budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5Mpa, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej 0,4kV i 15kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie części działki nr 14/4 w obrębie 1037 Szczecin, części działek nr 5, 10/10 w obrębie 1038 Szczecin oraz części działki nr 21 w obrębie 1040 Szczecin. Kamila Buksik 2017-09-12 11:53:08
Modernizacja miejsc parkingowych oraz budowa zatoki autobusowej Ewelina Jarmoła 2017-09-12 11:42:05