herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie Marta Kachniarz 2018-02-23 14:00:58
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu" Edyta Tomala 2018-02-23 13:40:04
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną i remontem mostu" Edyta Tomala 2018-02-23 13:40:00
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 8, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 170 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 mm o łącznej długości ok. 320 mb na terenie działek nr : 20/18,18/11 i 428/2 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć i dz. nr 6/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-02-23 13:36:40
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-02-23 13:25:13
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów Edyta Tomala 2018-02-23 13:25:05
Zarzadzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-02-23 13:23:13
Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego Justyna Grabia 2018-02-23 12:12:23
Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego Justyna Grabia 2018-02-23 12:12:18
Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego Justyna Grabia 2018-02-23 12:12:07
Otwarte Bramy- szlak turystyczny w mieście Goleniów- Etap II Ewelina Jarmoła 2018-02-23 10:41:57
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 7 ODMAWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu (wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kamila Buksik 2018-02-23 10:26:53
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki nr 51 i 35 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. na wniosek: osoby fizycznej. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-02-23 10:24:14
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 7 ODMOWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu (wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-02-23 10:24:12
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-23 10:01:55
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-23 10:01:48
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-23 10:01:39
Kompleksowa usługa oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-23 09:59:11
ZARZĄDZENIE NR 046/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-02-23 09:57:29
ZARZĄDZENIE NR 046/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-02-23 09:55:51
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lutego 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. Mirosław Guzikiewicz 2018-02-23 09:44:02
ZARZĄDZENIE NR 046/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r Mirosław Guzikiewicz 2018-02-23 09:42:56
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2018-02-23 09:10:16
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-02-23 09:09:56
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2018-02-23 08:53:20
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Edyta Guzikiewicz 2018-02-23 08:51:57
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2018-02-23 08:50:59
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-23 08:07:50
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-23 08:07:34
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:37:49
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:35:27
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:35:03
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:34:39
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:32:52
Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu Edyta Tomala 2018-02-22 13:32:21
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2018 r. została wydana decyzja P ? 7 ODMOWIAJĄCA ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : zadaszeniu (wiata) istniejącego parkingu na terenie działki nr 696/7 położonej w obrębie geodezyjnym Glewice 2. na wniosek: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-02-22 12:20:45
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-22 12:20:05
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-22 12:19:35
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-22 12:19:07
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-22 12:19:02