herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2018 roku Ewelina Jarmoła 2018-01-08 13:04:41
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2018 roku Ewelina Jarmoła 2018-01-08 13:04:27
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2018 roku Ewelina Jarmoła 2018-01-08 13:03:37
Uchwała Nr XIV/9/17 w sprawie uchwalenia planu pracy i dyżurów Goleniowskiej Rady Seniorów na 2018 rok Agata Zajko-Pałka 2018-01-05 15:16:54
Uchwała Nr XIV/8/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-01-05 15:15:50
Uchwała Nr XIV/8/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Goleniowski Senior Roku" Agata Zajko-Pałka 2018-01-05 15:15:33
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego Edyta Guzikiewicz 2018-01-05 11:50:12
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego Edyta Guzikiewicz 2018-01-05 11:49:48
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-05 11:04:26
Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Karolina Lasocka 2018-01-05 08:57:37
ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2018-01-05 08:32:04
wzory druków stosowanych przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji - 2018 Grzegorz Matławski 2018-01-05 08:28:35
obwieszczenie-zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie ? wymianie istniejącej sieci cieplnej, osiedlowej oraz przyłączy cieplnych w Goleniowie, na terenie działek nr : - obręb geodezyjnym Goleniów nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97, - obręb geodezyjny Goleniów nr 7: 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2. Kamila Buksik 2018-01-04 14:26:16
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie ? wymianie istniejącej sieci cieplnej, osiedlowej oraz przyłączy cieplnych na terenie działek nr : - obręb geodezyjnym nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97, - obręb geodezyjny nr 7: 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-01-04 14:25:16
obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie ? wymianie istniejącej sieci cieplnej, osiedlowej oraz przyłączy cieplnych na terenie działek nr : - obręb geodezyjnym nr 6: 115, 116, 117/5, 117/2, 123, 122, 124, 121, 125, 82, 78, 90, 128/3, 97, - obręb geodezyjny nr 7: 52, 51, 50, 21, 47/2, 58, 37, 10/2, 11/3, 12, 13, 32, 33/4, 33/2, 33/1, 33/5, 35/5, 131/7, 131/1, 131/6, 131/2. - dokument usunięty Kamila Buksik 2018-01-04 13:54:04
Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności Edyta Guzikiewicz 2018-01-04 13:42:45
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 8.01.2018 - 31.01.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-01-04 13:34:57
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia i Kuchnia w ramach zadania pn. Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2018-01-04 12:59:58
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Pralnia i Kuchnia w ramach zadania pn. Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2018-01-04 12:59:05
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK.2 Karolina Lasocka 2018-01-04 12:25:40
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2018 roku Kamila Janiszewska 2018-01-04 08:28:56
Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych w 2018 roku Kamila Janiszewska 2018-01-04 08:28:26
Ogłoszenie o naborze wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (do 30 stycznia 2018 r.) Andrzej Krause 2018-01-04 08:26:12
Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych Andrzej Krause 2018-01-04 08:21:00
Karta oceny merytorycznej - dokument usunięty Andrzej Krause 2018-01-04 08:19:41
Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany  Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych Andrzej Krause 2018-01-03 15:06:00
Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiskaw dniu 8 stycznia 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-01-03 13:33:23
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:22:43
Zarządzenie Nr 1/2018Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:22:23
Rok 2018 Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:22:01
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:21:44
Rok 2018 Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:21:05
Zarządzenie Nr 1/2018Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:20:47
Rok 2018 Edyta Guzikiewicz 2018-01-03 13:20:03
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową Izabela Szturo 2018-01-03 12:25:19
Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową Izabela Szturo 2018-01-03 12:24:40
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2017 r. została wydana decyzja P ? 69 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinka sieci wodociągowej ( dł. ok. 300 m) i budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ( dł. ok. 300 m ) na terenie działek nr : 174, 360, 368/15, 368/11, 368/7, 368/17, 368/19, 368/21, 368/13, 368/12, 368/9, 368/18, 368/10, 368/20, 368/6, 368/14, 368/8, 368/16 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna. na wniosek: osoby fizycznej. Kamila Buksik 2018-01-03 11:20:16
Uchwała Nr XXXVII/458/17 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017 Arkadiusz Sell 2018-01-03 10:14:41
Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - styczeń 2018 r. Monika Jasińska 2018-01-03 09:30:48
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub Abstynenta "Exodus" z siedzibą w Goleniowie przy ul. Jagiełły 3 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie Andrzej Krause 2018-01-03 08:58:34