herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu ?Chcemy Więcej ? aktywna integracja społeczno ? zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów ? przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym? Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 14:32:55
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 13:04:56
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 13:01:31
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 13:00:37
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 12:59:53
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2017-11-20 12:59:02
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. została wydana decyzja P- 62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 43 położonej w obrębie geodezyjnym Boguszyce , gm. Nowogard. na wniosek: Gminy Nowogard. Kamila Buksik 2017-11-20 10:25:04
Wycena wartości 2 (dwóch) nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, usytuowanych w Goleniowie przy ulicach Słowiańskiej i Nadrzecznej Kamila Janiszewska 2017-11-20 10:07:47
Wycena wartości 2 (dwóch) nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, usytuowanych w Goleniowie przy ulicach Słowiańskiej i Nadrzecznej Kamila Janiszewska 2017-11-20 10:07:29
Wycena wartości 2 (dwóch) nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi, usytuowanych w Goleniowie przy ulicach Słowiańskiej i Nadrzecznej Kamila Janiszewska 2017-11-20 10:07:02
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-17 14:57:01
Zarządzanie Projektem pn. NOWE MOŻLIWOŚCI aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów Izabela Szturo 2017-11-17 14:55:54
Wnioski Goleniowskiej Rady Seniorów podjęte na XIII sesji w dniu 26 października2017 roku Agata Zajko-Pałka 2017-11-17 12:31:57
Protokół Nr XIII/17 z dnia 26.10.2017 r. Agata Zajko-Pałka 2017-11-17 12:31:02
ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2017-11-17 11:57:55
ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2017-11-17 11:56:34
ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2017-11-17 11:55:23
ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym Grzegorz Matławski 2017-11-17 11:54:17
Tworzenie lokalnej sieci prosportowej i prozdrowotnej, prowadzenie zajęć oraz organizacja zawodów sportowych w ramach projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/Gesunde Kinder in gesunden Komunnen Kamila Janiszewska 2017-11-17 11:32:53
Tworzenie lokalnej sieci prosportowej i prozdrowotnej, prowadzenie zajęć oraz organizacja zawodów sportowych w ramach projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/Gesunde Kinder in gesunden Komunnen Kamila Janiszewska 2017-11-17 11:32:38
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-17 10:23:59
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-11-17 10:22:51
Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2017-11-17 10:13:01
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 21 grudnia 2017r Genowefa Palczak 2017-11-17 09:06:02
Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.11.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2017-11-16 15:11:28
Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.11.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. - dokument usunięty Teresa Kaźmierczak 2017-11-16 15:10:39
Zarządzenie 279/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r Mirosław Guzikiewicz 2017-11-16 10:47:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-1.7840.1.211-11.2017.PM , informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017 r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn. ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty ". Karolina Lasocka 2017-11-16 10:35:51
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-16 10:01:56
projekt uchwały w sprawie budżetu Gmny Goleniów na 2018 rok Mirosław Guzikiewicz 2017-11-15 14:41:48
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasnowej na lata 2018-2025 Mirosław Guzikiewicz 2017-11-15 14:41:17
Rok 2018 Mirosław Guzikiewicz 2017-11-15 14:40:25
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-15 13:36:35
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 21/ŚU/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo ? produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działek numer 1226/4, 1227/3, 1227/4, 1227/5 obręb geodezyjny Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2017-11-15 11:41:31
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem 7 sztuk interaktywnego urządzenia projekcyjnego na potrzeby realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach/ Gesunde Kinder in gesunden Kommunen Kamila Janiszewska 2017-11-15 09:13:02
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości Jolanta Bednarczyk 2017-11-15 08:43:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowa Nowogardzka, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard, na terenie działek nr: obręb Grabin nr: część dz.188 - nie objętej miejscowym planem zagospodarowania ( teren objęty aktualnym planem zagospodarowania oznaczony na załączniku graficznym kolorem czerwonym) , Obręb Bochlin działka nr: 13/4, 19, 2, 1/4, 1/5, 1/6, 22/2, 23, 24/11, 24/6, 13/3, 27/1, 28/6, 30/3, 26/6, 18/2, 28/5, 24/12, obręb Dąbrowa Nowogardzka dz. nr: 26/2, 73/11, 73/10, 28/1, 69, 36/2, 36/1, 37, 110/2,166, 259/1, 252/6, 259/2, 257/1, 258/2. Kamila Buksik 2017-11-14 12:09:40
Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-11-13 13:27:04
Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Goleniowie Kamila Janiszewska 2017-11-13 13:26:44
Budowa chodników i parkingu w miejscowości Załom - etap 1 i etap 2 Izabela Szturo 2017-11-13 11:25:48