herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017 r. Mirosław Guzikiewicz 2018-02-20 12:36:51
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka i Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie,. Karolina Lasocka 2018-02-20 10:29:26
Oszacowanie 4 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Łozienica, dla których 2017 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:53:54
Oszacowanie 4 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Łozienica, dla których 2017 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:52:55
Oszacowanie 4 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Łozienica, dla których 2017 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:52:23
Oszacowanie 4 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Łozienica, dla których 2017 roku stworzono warunki do korzystania z drogi o nawierzchni utwardzonej, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:52:06
Oszacowanie 37 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w drugim półroczu 2017 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:20:10
Oszacowanie 37 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w drugim półroczu 2017 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:19:52
Oszacowanie 37 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w drugim półroczu 2017 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:19:10
Oszacowanie 37 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w drugim półroczu 2017 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:18:37
Oszacowanie 37 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w drugim półroczu 2017 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu Ewelina Jarmoła 2018-02-20 09:18:12
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-02-19 14:38:31
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-02-19 14:37:56
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: CHCEMY WIĘCEJ aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Izabela Szturo 2018-02-19 14:36:05
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-19 14:08:53
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2018-02-19 14:08:07
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 110 mm o łącznej długości ok. 39,0 mb, na terenie działek nr : 414 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko. Kamila Buksik 2018-02-19 13:57:07
Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2018 roku Agata Zajko-Pałka 2018-02-19 13:08:02
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w dniach 19.02.2018 - 28.02.2018 r. Agata Zajko-Pałka 2018-02-19 13:00:27
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-02-19 12:55:30
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-02-19 12:54:23
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2018-02-19 12:53:09
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:44:14
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:43:19
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:42:40
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:42:30
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:42:21
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:42:05
Dostawa i montaż wyposażenia dla sekcji Kuchnia w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-19 12:41:53
obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm, na terenie działki 126/8 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. Kamila Buksik 2018-02-19 10:48:32
obiweszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z rur o średnicy PE RC 100 mm o łącznej długości ok. 62 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 mb, wraz z przyłączami na terenie działek nr 53/15 i 34/5 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie. Kamila Buksik 2018-02-19 09:26:13
Uchwała Nr XXXIX/475/18 w sprawie pisma skierowanego do Rady Gminy Goleniów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Arkadiusz Sell 2018-02-16 14:33:22
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-02-16 13:30:31
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-02-16 13:30:23
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie Kamila Janiszewska 2018-02-16 13:30:11
Zazrądzenie Nr 34/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2018-02-16 13:17:42
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-16 11:03:23
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-16 11:01:59
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-16 11:01:11
Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego myjni bezdotykowej, w ramach zadania pn.: "Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Izabela Szturo 2018-02-16 11:01:01