herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 20 września 2017 r. została wydana decyzja P- 49 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 148 i 192/10 w obrębie geodezyjnym Miękowo. na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o. Kamila Buksik 2017-09-25 11:13:39
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2017-09-25 08:10:01
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Leśnej w miejscowości Załom wraz z infrastrukturą techniczną Kamila Janiszewska 2017-09-25 08:09:40
Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 września 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Edyta Guzikiewicz 2017-09-22 11:00:07
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2017-09-22 10:12:51
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, Gmina Goleniów Kamila Janiszewska 2017-09-22 10:12:36
Granty na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów Grzegorz Matławski 2017-09-22 09:40:18
Grzegorz Matławski 2017-09-22 09:36:55
Stawki żywieniowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów w roku szkolnym 2017/2018 Grzegorz Matławski 2017-09-22 09:36:12
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:38:16
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:38:13
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:37:15
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:37:13
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:36:48
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Utwardzenie dróg na terenie Gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi, wielootworowym Izabela Szturo 2017-09-21 15:36:35
Obwieszczenie -zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 16/ŚU/2017 dlaprzedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 2 otworów zastępczych (R3a, 16a) na ujęciu wody podziemnej w Goleniowie przy ul. Rybackiej oraz likwidacji 2 istniejących otworów (R3, 16) na terenie działek nr 139/124 i 139/17 obręb geodezyjny Goleniów-4. Joanna Chilkiewicz 2017-09-21 15:21:07
Zarządzenie nr 245/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. Teresa Kaźmierczak 2017-09-21 15:09:58
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-21 14:16:43
Zarządzanie Projektem pn. CHCEMY WIĘCEJ-aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów-przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-09-21 14:16:18
Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 września 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Grunwaldzkiej 2a/9 Agnieszka Miturska 2017-09-20 13:26:13
Zarządzenie nr 243/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych Ilona Kroczyńska 2017-09-20 11:37:30
- dokument usunięty Ilona Kroczyńska 2017-09-20 11:33:14
- dokument usunięty Ilona Kroczyńska 2017-09-20 11:33:06
- dokument usunięty Ilona Kroczyńska 2017-09-20 11:32:50
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 12.09.2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych : 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna gm. Goleniów. Karolina Lasocka 2017-09-20 11:02:18
obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 08 września 2017 r. została wydana decyzja P- 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej na terenie działek nr 69, 65/18, 65/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie. na wniosek: MK DEVELOPER Sp. z o.o. Kamila Buksik 2017-09-20 09:02:19
Informacja o zwołaniu XI sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:03:44
Informacja o zwołaniu XII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:02:04
Uchwała Nr XXXIV/434/17 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania wniosku Burmistrzowi Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:01:37
Uchwała Nr XXXIV/433/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 22 czerwca 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:01:11
Uchwała Nr XXXIV/432/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowości przy wydaniu decyzji Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:00:35
Uchwała Nr XXXIV/431/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej Arkadiusz Sell 2017-09-19 14:00:07
Uchwała Nr XXXIV/430/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:59:39
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:51:56
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:51:04
Zarządzenie nr 238/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:50:43
Uchwała Nr XXXIV/429/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:49:10
Uchwała Nr XXXIV/428/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/407/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:48:14
Uchwała Nr XXXIV/427/17 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXII/408/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-09-19 13:47:41
Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Pocztowej 19/5 Agnieszka Miturska 2017-09-19 13:47:03